Pyrrhura parkieten

Altijd lol met onze Peppie en Croky. Ook al zitten ze in de buitenvolière; er moet elke dag even met ze geknuffeld worden.

Comments are closed.